Zpět

Mentálně postižení se hlásí o slovo uměním

Otík Rákosník, Forrest Gump, Rainman, Fany a další patří do plejády filmových postav, o kterých divák řekne, že se tak trochu obtížněji orientují v okolním světě a že ve škole asi zrovna nevynikaly. Přesto si je oblíbil. V reálném světě je ale pohled na mentálně hendikepované jiný. Naštěstí existují organizace, které se snaží vnímání okolního světa změnit. Činí tak i za podpory projektu podpořeného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Občanské sdružení Inventura vzniklo v listopadu 2005. Jeho cílem je změnit představy veřejnosti o životech lidí s mentálním a kombinovaným hendikepem. Rozhodli se jít cestou integrace postižených do společnosti skrze podporu a zviditelňování jejich umělecké a publicistické činnosti. Záhy se podařilo rozjet v Praze a v dalších regionech tvůrčí dílny se zaměřením na fotografii a film, keramiku, publicistiku, dramatické umění a další. 

Ohlasy mezi mentálně hendikepovanými byly veskrze pozitivní, zájem předčil očekávání. Jednotliví vedoucí různě zaměřených tvůrčích dílen o své práci tvrdí, že kromě obrovské trpělivosti to chce spoustu nadšení a vůle. Říkají, že lidem, se kterými pracují, jdou některé věci hodně pomalu. To ale neznamená, že je vůbec nezvládnou. Jen se musí vědět, jak na to. A tomu je třeba se naučit. 

Organizací, jakou je Inventura, je ve světě víc než dost a pyšní se letitými zkušenostmi. Navzájem o sobě vědí, radí se spolu, často ovšem pouze nahodile. Tak se zrodil nápad, na jehož základě byla rozpracována idea a ta dala vzniknout projektu. Šlo v něm v podstatě o shromáždění osvědčených zahraničních zkušeností se zapojováním hendikepovaných lidí do veřejné sféry a zavedení těchto zkušeností do českého prostředí. 

Celý projekt se podařilo podpořit z Evropského sociálního fondu a mohl tak být v loňském roce realizován pod názvem: Develomental – mediální gramotnost a veřejná komunikace lidí s mentálním hendikepem a poskytovatelů sociálních služeb. Samotný projekt počítal s řadou aktivit: zahraniční stáže, dvoustranná výměna zkušeností, vybudování kontaktů mezi tvůrčími kolektivy hendikepovaných, to byla jedna kapitola. Tou druhou, stejně významnou, svým mezinárodním přínosem ovšem důležitější, se stala konference svolaná do Prahy.

„Byly to dny plné nových informací,“ vzpomíná na tři konferenční dny Lenka Vochocová ze sdružení Inventura. „Obzvláště významná byla konferenční vystoupení samotných hendikepovaných a rovněž prezentace toho, co dovedou v oblasti filmu, výtvarného umění, literární a publicistické tvorby a v dalších uměleckých oblastech. Setkávali jsme se jen se slovy uznání, že se nám něco takového podařilo dát dohromady,“ usmívá se Lenka.

Pod názvem „Dobýváme veřejný prostor“ se v listopadu loňského roku sjelo do hlavního města více než 100 zástupců téměř 40 organizací z celého světa, které se věnují umělecké a publicistické tvorbě lidí s mentálním hendikepem. Praha se tak stala opravdu prvním místem, kde došlo k výměně zkušeností v širokém mezinárodním měřítku, vzájemné inspiraci a prezentaci různorodé umělecké tvorby mentálně hendikepovaných. 

Mezinárodní konferencí celý projekt samozřejmě neskončil. Tečkou ani nebyl reprezentativní konferenční katalog. Plody totiž projekt nese dál. Občanské sdružení Inventura se i díky němu může pochlubit výjimečnými webovými stránkami, o čemž se ostatně nejlépe přesvědčíte sami na www.inventura.org.  Nedocenitelné bylo navázání mezinárodních kontaktů a také obsáhlá výměna zkušeností. Těžit z toho mohou nejen mentálně hendikepovaní u nás, ale minimálně i v dalších čtyřiceti zemích celého světa.

 

Příjemce o. s. Inventura
Název Developmental: mediální gramotnost a veřejná komunikace lidí s mentálním hendikepem a poskytovatelů sociálních služeb
Operační program OP LZZ
Zahájení 1. červen 2009
Ukončení 30. listopad 2011
Náklady 4 796 306,00 Kč
Číslo CZ.1.04/5.1.01/12.00037
Partneři Agenzia regionale per il lavoro, Sardinie, Itálie
ABM - Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien v.s., Německo
Divadlo z Pasáže, Slovensko
Web www.inventura.org

 

 Otevřít galerii
 
6.6.2018