Zpět

Návrat do pracovního života

Když si na internetu zadáte do vyhledávače heslo „počet onemocnění rakovinou“, zjistíte, že počet onkologických pacientů nejen v ČR roste. Lidé, kteří vážně onemocní a důsledkem toho přijdou o práci, se následně často uzavřou do sebe. Právě na tuto cílovou skupinu, konkrétně na ženy se zdravotním handicapem, je zaměřen další z projektů, jehož autorům se podařilo získat dotaci z Evropského sociálního fondu.

„Projekt s názvem ‚Návrat do pracovního života‘ je určen ženám, u kterých došlo vlivem nemoci nebo vnějších okolností ke změně či ztrátě zaměstnání, a které hledají způsob, jak dosáhnout lepšího pracovního uplatnění případně i cestou vlastního podnikání,“ vysvětluje jeho manažer Marcel Reidl.

Program je rozdělen na dvě části. V první se realizátoři zaměřili na to, aby pomohli účastnicím získat zpět chuť do života. Pracují na zvýšení jejich sebevědomí a snaze prosadit se. Důraz kladou také na rozvoj podnikavosti, nových pracovních návyků a kompetencí. Druhá část je orientovaná na získání potřebné fyzické kondice, dosažení tělesné a duševní rovnováhy a sladění rodinného a pracovního života. Úspěšné absolventky obdrží na závěr diplom z komunikace nebo podnikatelských pracovních kompetencí. Významnou součástí programu je vytvářený web s e-learningovou podporu pro komunikaci, podnikání, marketing a prodej včetně šablon pro tvorbu podnikatelského plánu. Tento web bude sloužit minimálně 5 let po skončení projektu účastnicím i dalším zájemkyním jako zdroj podpory a informací.

„Účastnice si mohou navzájem vyměnit své zkušenosti a popovídat si o svých problémech, a to je pro ně hodně důležité. Navazují kontakty a zjišťují, že v tom nejsou samy,“ přibližuje Libuše Žmaberská, na jejíž aktivity v onkoklubech část projektu navazuje.

Výše uvedené aktivity probíhají formou jednodenních setkání, ale také 2 až 3 denních workshopů s ubytováním a večerním programem. Tyto delší společné pobyty přinášejí klientkám největší užitek. V rámci workshopů se střídají různé typy aktivit, probíhají přednášky, diskuse, fyzická cvičení, prezentace, mini outdoorové činnosti nebo činnosti zaměřené na týmovou spolupráci. „Podstatou toho všeho je vytvořit komplexní program, který pomůže zajistit ženám se zdravotními problémy stejné podmínky při návratu do práce jako ženám zdravým,“ říká Libuše Žamberská.

Program má řadu úspěšných absolventek. Některé z nich našly novou práci krátce poté, co předchozí ztratily, jiné začaly podnikat. Přesto se ale realizátoři potýkají s drobnými problémy. Tím největším je, že onkopacientkám jejich křehký zdravotní stav a časově náročná léčba často nedovolují, aby prošly celým projektem. „V žádném případě takovou účastnici z programu nevyřazujeme, ale počítáme s ní jako s členkou širší komunity, která se navzájem podporuje a spoluvytváří sociální síť. Poskytujeme jí možnost konzultací, samostudia materiálů nebo případné pozdější zapojení,“ zdůrazňuje koordinátorka projektu Dana Koutná.

 

Příjemce

Tacs s.r.o.

Název

Návrat do pracovního života

Operační program

OP LZZ

Zahájení

1. 8. 2009

Ukončení

1. 3. 2011

Náklady

2 718 484 Kč

Číslo

CZ.1.04/3.4.04/26.00353


Otevřít galerii
 
6.6.2018