Zpět

Nová šance ve Zlínském kraji

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000023

Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci kontaktních pracovišť ÚP ČR ve Zlínském kraji déle než 5 měsíců, s důrazem na osoby, které jsou v evidenci déle než 12 měsíců nebo v součtu 12 měsíců v posledních dvou letech. Prostřednictvím aktivit projektu dojde k získání, obnovení, doplnění nebo rozšíření znalostí a dovedností u cílové skupiny, což bude mít za výsledek zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Snahou projektu je znovuzařazení účastníků do pracovního procesu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2016 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Zlínský kraj
 • Místo dopadu: Zlínský kraj
 • Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání

Příjemce

 • Úřad práce České republiky
 • IČ: 72496991
 • Sídlo:
  • Ulice: Dobrovského
  • Číslo popisné: 1278/25
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 91 128 500,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 16 081 500,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
26. 1. 2021