Zpět

Pekárna Na Návsi

Na začátku byla snaha pomoci lidem s mentálním postižením. Pomoci jim žít takový život, jaký vede většina populace. Umožnit jim pracovat, učit se nové věci, fungovat v kolektivu a lépe se tak začlenit do společnosti.

Když začala občanská společnost Etincelle pomáhat svým klientům, zaměřovala se hlavně na jejich vzdělávání. Ale poté, co lidé s mentálním postižením absolvovali kurzy a semináře, nedostali dále šanci zužitkovat své nově nabyté vědomosti. Neměli kde pracovat. Etincelle proto začala provozovat své vlastní podniky a nabídla jim tím možnost lepší integrace do běžného života. Současně založila dceřinou obecně prospěšnou společnost Startujeme.

„Startujeme se obecně snaží vymýšlet a následně i uskutečňovat projekty, které nejsou jen jednorázovou akcí,“ říká její ředitel Jakub Knězů. „Uvědomujeme si, že peníze, které jdou především z evropských fondů, nevyrostly na stromě. Chceme s nimi proto zacházet jako s vlastními. A protože cítíme společenskou povinnost vůči minoritám a dlouhodobě pracujeme s mentálně postiženými lidmi, chceme jim tak co nejvíce usnadnit cestu do společnosti“.

V současné době obsluhují handicapovaní zaměstnanci obou organizací v kavárně, jsou členy úklidových týmů nebo pěstují zeleninu na biofarmě. A již brzy budou pracovat, pod dohledem odborných asistentů, v pekárně Na Návsi, která začala vznikat v srpnu 2010. V rámci sociálního podniku v Psárech u Prahy, který bude provozovat o.p.s. Startujeme, najde novou práci celkem 13 handicapovaných a pět zdravých zájemců.

„Projekt Pekařství Na Návsi -  a tohle není jen povinně zveřejněná informace, ale tvrdý fakt -  bychom nikdy nemohli rozjet bez podpory z Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dotace, kterou dostáváme, nám zajistí možnost připravit lidi s postižením na práci v pekařství, což by jinak rozhodně nebylo možné,“ zdůrazňuje ředitel Knězů.

„Chceme provozem tak trochu jiné pekárny dokázat, že lidé s mentálním postižením nemusí být v roli těch, kteří čekají s nataženou rukou na to, co jim kdo dá. Chceme dokázat, že i oni mohou být prospěšní. A věřte, že pocit vlastní důležitosti je pocitem, který zoufale potřebují a který jim dává sílu jít dál,“ uzavírá Jakub Knězů.

Dvouletý projekt se zatím rozjíždí, ale již nyní je do něj zapojena řada pomocníků. Budoucí provozovatelé připravují logo pekárny, zjišťují zájem veřejnosti o určité zboží, obchází firmy i státní organizace s nabídkou dodávek zboží. Pečivo by mělo poprvé zavonět v novém pekařství na jaře 2011.

Společnost získala v rámci úspěšně zpracovaného projektu více než 4,6 mil. Kč. Investiční část připravila ve spolupráci s Domovem Laguna Psáry, v jehož objektu bude pekárna fungovat.Realizátoři počítají s tím, že v budoucnu nebude program určen pouze obyvatelům psárského zařízení, ale chtějí nabídnout zaměstnání i těm, kteří žijí v rodinách.

Příjemce

Startujeme, o.p.s.

Název projektu

Pekárna Na Návsi

Operační program

OP LZZ

Zahájení realizace

1.8. 2010

Ukončení realizace

31.7.2012

Celkové náklady projektu

4 656 280 Kč

Partneři projektu

Etincelle, o.s., Domov Laguna Psáry

Číslo

CZ.1.04/3.1.06/30.00037

Web

http://www.startujeme.cz  


Otevřít galerii
 
6.6.2018