Zpět

Podaná ruka absolventům

Najít volné pracovní místo okamžitě po ukončení školy není v současné době jednoduchý úkol téměř nikde. V místě, které se pyšní statutem studentského města a kde v průběhu semestrů tvoří studenti téměř čtvrtinu obyvatel, se jedná o úkol poměrně obtížný. Zajistit si práci v Olomouci přesto nemusí být nesplnitelným snem, jak dokládá příběh pana Jakuba, kterému pomohl program Absolvent v Olomouckém kraji.

Jakub popisuje situaci známou mnohým absolventům: „V červnu roku 2012 jsem úspěšně zakončil studium na VOŠ a začal jsem se poohlížet po zaměstnání. Jsem poměrně aktivní člověk a tak jsem navštívil během měsíce asi pět pracovních pohovorů, žádný však nedopadl, jak jsem doufal. Většinou na pracovní pozici chtěli někoho, kdo má již nějakou praxi.“

Již během studia pracoval Jakub pro různé vzdělávací společnosti jako lektor. Vzhledem k tomu, že vzdělávací kurzy ale nebyly každý měsíc, lektorskou činností se nemohl uživit. Požádal tak na úřadu práce o zařazení do vzdělávacího programu Absolvent Olomouckého kraje. „Předtím jsem již školil MS Office, a proto jsem si vybral vzdělávací kurz, na jehož konci jsme měli možnost udělat certifikát ECDL, který mě mohl zajistit jako lektorovi další možnosti rozvoje,“ vypráví Jakub.

Projekt Absolvent Olomouckého kraje se zaměřuje na zvýšení zaměstnatelnosti absolventů s cílem vybavit je novými dovednostmi, které nezískaly během svého studia, ale budou je potřebovat u budoucích zaměstnavatelů. Zapojit se do něj mohou mladí lidé z Olomouckého kraje maximálně dva roky po ukončení studia, s alespoň středoškolským vzděláním a s žádnou nebo minimální praxí. Projekt jim poskytuje poradenskou činnost, rekvalifikace, podporu uplatnění na trhu práce prostřednictvím vytváření nových pracovních míst a zajištění odborné praxe.

 Celý kurz probíhal zhruba takto: První den rekvalifikačního kurzu byl tzv. vstupní modul, kromě rekvalifikačního kurzu ECDL je součástí této rekvalifikace i skupinové poradenství, které trvalo dva týdny. Skládalo se s několika modulů, namátkou si vzpomenu třeba na komunikaci, pracovní pohovor, jak napsat CV, novinky v zákoníku práce atd. Po té už následovala samotná rekvalifikace, ta trvala 3 týdny a skládala se ze sedmi modulů. Každý s těchto modulů se zaměřoval na jinou aplikaci kancelářského balíčku MS Office. Poslední den rekvalifikace jsme se podrobili testování. Asi po 3 týdnech přišly výsledky a za další dva týdny jsme si mohli vyzvednout certifikáty ECDL,“ podrobně vysvětluje Jakub.

Díky „Absolventovi“ mám já i moje přítelkyně příjem a tak jsme mohli konečně začít uvažovat o uzavření sňatku. O prázdninách nás proto čeká svatba,“ končí svůj příběh Jakub.

Díky programu nyní Jakub pracuje na podpořeném místě jako odborný administrativní pracovník. Místo dostal ve vzdělávací organizaci, kde působil jako brigádník již při studiu, a práce ho moc baví. Nyní patří k lidem, kteří mají zkušenost se vzdělávacími kurzy jak ze strany účastníka, tak ze strany vzdělavatele. Nové místo má pro něj navíc přesah i do osobního života. 

Příjemce

Úřad práce České republiky

Název

Absolvent v Olomlouckém kraji

Operační program

OP LZZ

Zahájení

1. březen 2011

Ukončení

28. únor 2014

Náklady

33 822 358,00 Kč

Číslo

CZ.1.04/2.1.00/13.00091

Partneři

 

Web

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/esf/obd_2007_2013/oplzz_osa2a/reg_indiv_projekty


Otevřít galerii
 
6.6.2018