Zpět

Podpora zaměstnávání OZP

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003968

Cílem je přispět k podpoře integrace OZP pomocí jejich aktivizace, zvyšování motivace k hledání zaměstnání, zlepšování zaměstnatelnosti a podpory při uplatnění se na trhu práce. Dále pak předcházet dalšímu prodlužování dlouhodobé nezaměstnanosti a s ní spojeným negativním sociálním dopadům. OZP jsou na trhu práce ohroženou skupinou, jelikož jsou vystaveni riziku opakované nezaměst., která může vést v nezaměst. dlouhodobou a v konečném důsledku až osobní degradaci či ohrožení soc. vyloučením.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2017 - 30. 4. 2019
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Příjemce

 • KONÍČEK, o.p.s.
 • IČ: 27002527
 • Sídlo:
  • Ulice: Adamovská
  • Číslo popisné: 6
  • Městská část: Rudolfov u Českých Budějovic
  • Město: Hůry
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37371

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 000 393,75
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 529 481,25

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.1 Přístup k zaměstnání; 1.1 Přístup k zaměstnání
 • Specifický cíl: Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných; Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
 • Výzva: Specifická výzva na vybrané cílové skupiny

Více informací o projektu


 
9. 11. 2018