Zpět

Šance pracovat

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010424

Cílem projektu je přispět k podpoře integrace OZP pomocí jejich aktivizace, zvyšování motivace k hledání zaměstnání, zlepšování zaměstnatelnosti a podpory při uplatnění se na trhu práce. Dále pak předcházet dalšímu prodlužování dlouhodobé nezaměst. a s ní spojeným negativním sociálním dopadům. OZP jsou na trhu práce ohroženou skupinou, jelikož jsou vystaveni riziku opakované nezaměst., která může vést v nezaměst. dlouhodobou a v konečném důsledku až osobní degradaci či ohrožení soc. vyloučení.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2019 - 30. 4. 2022
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Neaktivní osoby, Uchazeči o zaměstnání, Zájemci o zaměstnání

Příjemce

 • KONÍČEK, o.p.s.
 • IČ: 27002527
 • Sídlo:
  • Ulice: Adamovská
  • Číslo popisné: 6
  • Městská část: Adamov u Českých Budějovic
  • Město: Adamov
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37371

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 594 476,25
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 457 848,75

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021