Zpět

Sociální začleňování osob se zdravotním znevýhodněním

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009906

Cílem projektu je realizovat hiporehabilitaci jako metodu rozvoje sociálních a dalších kompetencí a jako součást podpory sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním.Podstatou aktivit je využívat pozitivního působení kontaktu se zvířetem jako motivačního prvku k uvědomění si vlastní identity, eliminování nevhodného chování, rozvoji komunikačních schopností a dovedností, rozvoji emocionální sféry, rozvoji sociálních dovedností a ohleduplnosti, rozvoji fyzické kondice, aj.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2019 - 30. 12. 2020
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Příjemce

 • KONÍČEK, o.p.s.
 • IČ: 27002527
 • Sídlo:
  • Ulice: Adamovská
  • Číslo popisné: 6
  • Městská část: Rudolfov u Českých Budějovic
  • Město: Hůry
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37371

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 894 093,75
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 157 781,25

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
24. 9. 2019