Zpět

Trh práce dostupný všem

Trh práce dostupný všem

Filip Polhoš (62) pracoval většinu života jako pomocný zedník v různých firmách. Jenže s přibývajícím věkem i zdravotními problémy, hlavně se zády, už nebylo jednoduché najít si novou práci. Posledních sedm let byl proto s přestávkami v evidenci chrudimského úřadu práce.

Právě na úřadu práce se pan Polhoš dozvěděl o obecně prospěšné společnosti CEDR Pardubice, která realizuje projekt Trh práce dostupný všem – rozvojem k úspěchu. Projekt je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost a pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným lidem, kteří mají zdravotní postižení nebo jsou zdravotně znevýhodnění, vrátit se zpět na pracovní trh, a to prostřednictvím rekvalifikací.

„Projekt odstartoval v lednu, kdy jsme nabrali přibližně deset zájemců o rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně. Na panu Polhošovi byla už od začátku zřejmá velká motivace a chuť do práce,“ vypráví projektová manažerka Markéta Sámková. Účastníci projektu nejprve absolvovali profesní diagnostiku a motivační program, kde s odborníky probírali například základy komunikace, práva a povinnosti osob se zdravotním postižením v pracovněprávních vztazích nebo finanční gramotnost. „Rekvalifikační kurz trval sto hodin a probíhal v jednom zahradnictví v Hradci Králové, starali jsme se o růže, sázeli stromy,“ popisuje pan Polhoš. S údržbou zeleně už měl trochu zkušenosti, v minulosti totiž chvíli pracoval pro Městský úřad ve Slatiňanech.

Podmínkou úspěšného absolvování rekvalifikačního kurzu, který byl pro účastníky zdarma, byla nejen závěrečná zkouška, ale také minimálně 80procetní docházka. Pan Polhoš obstál na výbornou a má nyní v kapse osvědčení, které se mu může v budoucnu hodit. V červenci se pak začal spolu s dalšími starat o slavné dostihové závodiště v Pardubicích – na zkrácený čtyřhodinový úvazek, od pondělí do pátku, za každého počasí, ale hlavně za odvedenou práci dostává mzdu.

Projekt je totiž koncipován tak, aby zájemci získali nejen rekvalifikaci, ale zároveň si mohli nově nabyté znalosti hned vyzkoušet v praxi. Díky dlouhodobé spolupráci CEDRu a vedení pardubického závodiště bylo nasnadě, že „trénink“ probíhal v místě nejslavnějšího českého dostihu. „Tady je pořád co dělat,“ rozhlíží se pan Polhoš po rozsáhlém areálu. „Hrabeme listí, plejeme, zkrátka co je zrovna potřeba,“ dodává.

„Tréninková pracovní místa jsou na tři měsíce. Díky tomu získají absolventi potřebnou praxi a budou zas o něco blíž získání regulérního pracovního místa,“ podotýká Markéta Sámková. „Jelikož se pan Polhoš osvědčil, domluvili jsme se, že bude pro CEDR pracovat ještě další čtyři měsíce, tedy do konce ledna 2018,“ dodává. „Za práci jsem rád, práce šlechtí, co bych taky doma dělal,“ uzavírá s úsměvem energický šedesátník.

Kromě údržby zeleně nabízí projekt také rekvalifikaci pro pozice úklidový pracovník administrativních ploch a šička interiérového vybavení.  

Operační program Operační program Zaměstnanost
Název projektu

Trh práce dostupný všem – rozvojem k úspěchu

Číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002296
Příjemce

CEDR Pardubice, o. p. s.  

Realizace projektu

1. 12. 2016 – 30. 11. 2018

Výše podpory

3 482 385,- Kč

Web www.cedrops.cz
 

Otevřít galerii
 
28.3.2018