Zpět

Výzva č. 76 k předkládání grantových projektů - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života

Výzva č. 76 k předkládání grantových projektů - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života

Číslo: 76

Platnost od: 16. 5. 2011 00:00

Platnost do: 31. 8. 2011 14:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor řízení pomoci z ESF

Typ výzvy: otevřená

 

 Osobní konzultace externího administrátora

 Kontaktní informace pro případné reklamace naleznete zde

 

Soubory ke stažení:

 

Pro snazší orientaci v nové metodice (platnost od 1.11. 2012) je ke stažení zde přehledová tabulka. V tabulce je popsán dopad některých změn příruček na realizaci Vašeho projektu v návaznosti na používanou verzi příruček a datum zahájení realizace Vašeho projektu.

 

Prezentace ze semináře pro žadatele:

Prezentace ze semináře pro žadatele v rámci výzvy 76 najdete zde.

Výstupy z workshopu pro žadatele (27. 7. 2011):

Výsledky výzvy 76 podle tematického zaměření projektových žádostí naleznete zde


 
Uveřejněno: 16. 5. 2011
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016