Zpět

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Číslo: 047

Platnost od: 29. 4. 2016 04:00

Platnost do: 31. 12. 2021 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 4. 2016 04:00

Alokace v Kč: 1 816 957 478

Poslední aktualizace dat: 24. 2. 2020 09:48:02

Specifický cíl:
  • Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
    Investiční priorita:
  • 2.3 Komunitně vedený místní rozvoj
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Semináře pro příjemce:

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 29. 4. 2016
 
Aktualizováno: 11. 12. 2019