Zpět

Výzva pro předkládání GP 3.1 – Podpora změny přístupu k osobám s duševním onemocněním

Výzva pro předkládání GP 3.1 – Podpora změny přístupu k osobám s duševním onemocněním

Číslo: D5

Platnost od: 11. 4. 2014 13:00

Platnost do: 16. 6. 2014 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: otevřená

 

Žádosti prostřednictvím aplikace Benefit7 je možné podávat od 17. 4. 2014.

Revize výzvy: 26. 5. 2014 byla zveřejněna revidovaná verze výzvy. Došlo ke zpřesnění bodu 8. Přímá podpora (str. 10):

  • Je podporována náhrada mezd za dobu účasti na školení.
  • Je možné hradit cestovné, ubytování a stravné pro cílovou skupinu.
  • Není podporováno vytváření/udržení pracovních míst a zavádění pružných forem organizace práce.

Semináře pro žadatele:

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 11. 4. 2014
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016