Zpět

Výzva pro předkládání GP 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Výzva pro předkládání GP 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Číslo: 75

Platnost od: 29. 4. 2011 08:00

Platnost do: 15. 8. 2011 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: otevřená

 

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE: Žádosti je možné podávat od 5. 5. 2011.

 

Soubory ke stažení:

Informace pro příjemce:

  1. Zahájení projektu
  2. Zpráva o zahájení realizace projektu
  3. Veřejná podpora
  4. Vzorové formuláře
  5. Monitorovací indikátory
  6. Monitorovací zpráva
  7. Odpovědi na otázky ze semináře 19.7.2012


 
Uveřejněno: 29. 4. 2011
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016