Zpět

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Číslo: 74

Platnost od: 30. 3. 2011 10:00

Platnost do: 15. 7. 2011 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: otevřená

 

Upozorňujeme, že s vyhlašovatelem výzvy je možné osobně konzultovat dotazy vyplývající z realizace projektů, posuzování veřejné podpory a podstatných změn. Podrobnosti zde.

Dne 2. 1. 2012 byla zveřejněna Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP.

Dne 12. 5. 2011 byl z důvodu snížení administrativní zátěže změněn text výzvy č. 74. V části 14 textu výzvy byl ponížen počet výtisků žádosti a povinných i nepovinných příloh ze 2 na 1 výtisk.

Žádosti je možné podávat od 1. 4. 2011.

Ukončení příjmu žádostí je 15. 7. 2011 ve 12.00 hod.

 

Soubory ke stažení:

Informace pro příjemce:

  1. Zahájení projektu
  2. Zpráva o zahájení realizace projektu
  3. Veřejná podpora
  4. Vzorové formuláře
  5. Monitorovací indikátory
  6. Monitorovací zpráva

 


 
Uveřejněno: 30. 3. 2011
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016