Zpět

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Číslo: 91

Platnost od: 16. 3. 2012 09:00

Platnost do: 1. 6. 2012 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: otevřená

 

Upozorňujeme, že u výzvy č. 91 došlo k zahájení činnosti externího administrátora (EA). Ten bude zodpovědný za poskytování služeb spojených zejména s urychlením administrativního vyřizování předložených monitorovacích zpráv.

Dále je s vyhlašovatelem výzvy možné osobně konzultovat dotazy vyplývající z realizace projektů, posuzování veřejné podpory a podstatných změn. Podrobnosti zde.

Soubory ke stažení:

Informace pro příjemce:

  1. Zahájení realizace projektu

  2. Veřejná podpora

  3. Monitorovací indikátory

  4. Vzorové formuláře

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu vysokého počtu předložených projektů byla alokace výzvy č. 91 navýšena z 302 mil. Kč na 448 mil. Kč. V souvislosti s tím nebude v rámci oblasti podpory 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti vyhlášena další výzva pro předkládání grantových projektů, protože plánované finanční prostředky na podporu grantových projektů v oblasti podpory 2.1 budou tímto vyčerpány.


 
Uveřejněno: 16. 3. 2012
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016