Zpět

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 - Podpora procesů plánování sociálních služeb

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 - Podpora procesů plánování sociálních služeb

Číslo: 97

Platnost od: 16. 7. 2012 08:00

Platnost do: 27. 9. 2012 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: otevřená

 

Informace k 2. 1. 2013:

  • Dne 12. 12. 2012 se uskutečnilo zasedání výběrové komise k hodnocení žádostí.
  • Komise vybrala k podpoře 33 projektů s celkovou výší podpory 61 026 372,34 Kč.
  • Kompletní výsledky výzvy jsou ke stažení níže.

Informace k 4. 12. 2012:

  • Dne 27. 11. 2012 bylo ukončeno věcné hodnocení.

  • 27 žádostí bylo po tomto hodnocení vyřazeno.

  • 35 žádostí  bude postoupeno k hodnocení výběrové komise, která bude jednat 12. 12. 2012.

Informace k 1. 11. 2012:

  • Celkem bylo přijato 69 žádostí.
  • 26. 10. 2012 bylo ukončeno formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti. 10 žádostí bylo po tomto hodnocení vyřazeno, 59 bylo předáno k věcnému hodnocení.
  • Věcné hodnocení bude uzavřeno 27. 11. 2012.

UPOZORNĚNÍ: Oprávněným žadatelem nemůže být z důvodu právní legislativy akciová společnost s listinnými akciemi na majitele, přestože je poskytovatelem sociálních služeb.

Žádosti v aplikaci Benefit7 je možné podávat od 16. 7. 2012.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 16. 7. 2012
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016