Zpět

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Číslo: 86

Platnost od: 2. 2. 2012 10:00

Platnost do: 6. 6. 2012 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: otevřená

 

Informace k publicitě EY2012 naleznete zde.

Žádosti o finanční podporu je možné podávat od 6. 2. 2012.

Písemná konzultace projektového záměru

  • Z kapacitních důvodů je standardně poskytována pouze 1 písemná konzultace projektového záměru. V rámci písemné konzultace bude odpovídáno pouze na dotazy.
  • Doporučujeme zaslat stručný popis projektového záměru s jasně vymezenými aktivitami, cílovou skupinou a cíly projektu, k uvedenému připojte své dotazy.

Zodpovídání dotazů:

Na nástěnce výzvy č. 86 v ESF Fóru https://forum.esfcr.cz/dview.htm?ident=229&1333523048 byly vyvěšeny zodpovězené nejčastější dotazy.

Prosíme žadatele, aby sledovali na ESF Fóru diskuzi k výzvě č. 86 a před zasláním dotazu nejprve prošli již kladené a zodpovězené dotazy. Teprve poté se obracejte na kontaktní osoby výzvy.

Soubory ke stažení:

Související odkazy:

  1. upozornění pro žadatele (22. 5. 2012)
  2. upozornění pro žadatele (24. 5. 2012)
  3. upozornění pro žadatele (28. 5. 2012)
  4. upozornění pro žadatele (1. 6. 2012)
  5. informace k publicitě EY2012 naleznete zde


 
Uveřejněno: 2. 2. 2012
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016