Zpět

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 – Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 – Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Číslo: A8

Platnost od: 13. 2. 2013 08:00

Platnost do: 31. 10. 2013 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: otevřená

 

UPOZORNĚNÍ: žádosti o finanční podporu prostřednictvím aplikace Benefit7 je možné předkládat od 20. 2. 2013.

Termíny dílčích uzávěrek příjmu žádostí:

  • 31. 3. 2013
  • 30. 6. 2013
  • 31. 10. 2013

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 13. 2. 2013
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016