Zpět

Výzva pro předkládání IP 4.1 – Efektivní správní úřad II.

Výzva pro předkládání IP 4.1 – Efektivní správní úřad II.

Číslo: 59

Platnost od: 18. 5. 2010 11:00

Platnost do: 30. 8. 2010 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra - Odbor strukturálních fondů MV ČR

Typ výzvy: uzavřená

 

UPOZORNĚNÍ: Žádosti o finanční podporu je možno v aplikaci Benefit7 předkládat od 15. 6. 2010.

Dne 7. 6. 2010 došlo k aktualizaci přílohy č. 2  Metodika posouzení projektového záměru SPO.

Dne 30. 7. 2010 došlo k aktualizaci přílohy č. 1 Výčet přijatelných žadatelů dle bodu 2 výzvy.

Dne 25. 8. 2010 došlo k aktualizaci přílohy č. 1 Výčet přijatelných žadatelů dle bodu 2 výzvy.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 18. 5. 2010
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016