Back

19_Prevence sociálního vyloučení v romských lokalitách

<p>Projekt: <a href="/projekty/prevence-socialniho-vylouceni-v-romskych-lokalitach-podpora" title="stránka projektu"><strong>Prevence sociálního vyloučení v romských lokalitách, podpora jejich začleňování do společnosti</strong></a></p> <p>Registrační číslo: CZ.1.04/3.2.01/19.00039</p> <p>Příjemce: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST</p> <p>&nbsp;</p>