Back

Návod pro vyplnění příloh monitorovacích zpráv

<p>Postupy pro vyplnění příloh monitorovacích zpráv:</p> <ul> <li>pracovní výkaz,</li> <li>přehled čerpání způsobilých výdajů,</li> <li>rozpis cestovních náhrad,</li> <li>rozpis mzdových nákladů,</li> <li>soupiska účetních dokladů,</li> <li>výpočet další části dotace</li> <li>vzor čestného prohlášení k&nbsp;nákladům kráceným v MZ</li> </ul>
Subfolders
Name # of Folders # of Documents
Thumbnail 0 1