Monitorovací zprávy platné od 1. 4. 2014 do 1. 3. 2015