Back

Změny metodiky OP LZZ od 1.11.2012

PDF
Textový soubor

Změny metodiky OP LZZ od 1.11.2012

Thumbnail

Přehled hlavních změn v metodice OP LZZ, které jsou obsaženy v jednotlivých příručkách vydaných s platností od 1. 11. 2012.

Změnám musí věnovat pozornost především ti příjemci, kteří mají v právním aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ stanovenu povinnost dodržovat vždy aktuálně platné verze jednotlivých příruček tzv. desatera.

U upravené verze doplnil Řídící orgán OP LZZ do souboru přehledu hlavních změn v metodice OP LZZ platných od 1. 11. 2012 zveřejněného dne 9. 11. 2012 způsob kontroly dodržování omezení velikosti úvazku u zaměstnavatele. Doplněný text je v souboru barevně odlišen.

1 of 5
Version History
Date Size  
6 Years Ago
194k ../file-system/small/pdf ../file-system/small/pdf
4 Years Ago
194k ../file-system/small/pdf ../file-system/small/pdf