FLEXIBILITA A DIVERZITA JAKO CESTA
 K ÚSPĚCHU   Propagační foto

 

 

 PLÁNOVANÉ AKCE A SEMINÁŘE Propagační foto

Termín Název akce Určeno pro

25. 1. 2023

 

Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikaní (Příbram)

Firmy a podnikatele, zástupce měst a obcí ze Středočeského kraje

31. 1. 2023

 

Seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy 012 OPZ+

OSS a obdobné organizace, právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, obce, svazky obcí a jejich organizace, kraje a jejich organizace, obchodní společnosti, státní podniky a družstva, OSVČ, Profesní komory a hl. město Praha, jeho MČ a příspěvkové organizace. 

15.  2. 2023

 

Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání pro firmy i obce v Kraji Vysočina (Jihlava)

Firmy a podnikatele, zástupce měst a obcí z Kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

Propagační foto