Mám zájem provozovat NOVÉ zařízení péče o děti

Možnost financování zařízení péče o děti z Operačního programu zaměstnanost / OPZ+ / Národního plánu obnovy

  • V současné době nejsou otevřené žádné výzvy na podporu nově vzniklých dětských skupin či mikrojeslí, a to ani na podporu budování, ani provozu. Pro rok 2021 nejsou plánovány žádné nové výzvy z OPZ.
  • V novém operačním programu OPZ+ lze očekávat podporu nově vznikajících zařízení, v současnosti Řídicí orgán vyjednává o budoucích podmínkách podpory.
  • Rovněž je očekávána podpora budování a rekonstrukce kapacit předškolních zařízení formou investic z Národního plánu obnovy (planobnovycr.cz). Národní plán obnovy je nyní ve fázi příprav, konkrétnější informace o formě podpory prozatím nejsou známy.

Možnost financování zařízení péče o děti ze státního rozpočtu

Další možnosti financování nových zařízení

  • IROP (Integrovaný regionální operační program)
    • V programovém období 2021 – 2027 se počítá s podporou navyšování kapacit a vzniku nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny. Specifický cíl 5.1 IROP bude podporovat investice do staveb, stavebních úprav a nákupu vybavení ve vazbě na navyšování stávajících kapacit či vznik nových kapacit. IROP je investiční operační program a součástí přímých nákladů nebudou provozní výdaje.
    • Více informací k případným možnostem podpory naleznete na webu https://irop.mmr.cz/cs/.