Provozuji DĚTSKOU SKUPINU DLE ZÁKONA č. 247/2014 Sb. bez dotace

Možnost financování zařízení péče o děti z Operačního programu zaměstnanost / OPZ+ / Národního plánu obnovy

 • V současné době nejsou otevřené žádné výzvy na podporu nově vzniklých dětských skupin či mikrojeslí, a to ani na podporu budování, ani provozu. Pro rok 2021 nejsou plánovány žádné nové výzvy z OPZ.
 • V novém operačním programu OPZ+ lze očekávat podporu nově vznikajících zařízení, v současnosti Řídicí orgán vyjednává o budoucích podmínkách podpory.
 • Rovněž je očekávána podpora budování a rekonstrukce kapacit předškolních zařízení formou investic z Národního plánu obnovy (planobnovycr.cz). Národní plán obnovy je nyní ve fázi příprav, konkrétnější informace o formě podpory prozatím nejsou známy.

Možnost financování zařízení péče o děti ze státního rozpočtu

Možnosti provozu zařízení péče o děti mimo režim zákona o dětských skupinách

 • Pokud již nemáte zájem o provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., můžete využít následujících možností (tyto možnosti předpokládají zrušení oprávnění v Evidenci dětských skupin – tj. ukončení existence dětské skupiny dle pokynů na odkazu http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/ukonceni-provozu-detske-skupiny):
  • zápis zařízení péče o děti do rejstříku mateřských škol dle školského zákona (více na https://www.msmt.cz/)
   • Upozorňujeme, že soukromé MŠ mají v prvním roce provozu nárok pouze na základní dotaci ve výši 60% normativu (více podrobností naleznete v zákoně č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením)
  • provoz zařízení péče o děti na základě živnostenského oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb.