Sociální inovace - projekty

V rámci sociálních inovací v OPZ se podporují projekty, které usilují o nová a efektivnější řešení sociálních problémů. Oddělení sociálních inovací MPSV klade důraz na intervence založené na důkazech, datech a orientaci na klienty služeb a jejich potřeby.  Pilotování řešení, dobře nastavená a provedená evaluace i promyšlená advokační strategie jsou důležitými předpoklady pro zavádění plošných systémových změn, ke kterým by měly inovační projekty směřovat. Projekty se zaměřují více na prevenci než hašení požárů, a tím mimo jiné snižují tlak na veřejné zdroje a přináší tak prospěch nám všem. Podpořené organizace zvyšují kvalitu života svých klientů, neustále se učí a vyhodnocují svou práci, jsou schopné reagovat na měnící se podmínky, uvažují systémově, nebojí se funkční spolupráce se všemi relevantními aktéry a orientují se v aktuálním stavu poznání a evidenci, která v jejich oblasti existuje (viz také principy inovačních projektů).

Jsme rádi, že takových organizací přibývá a těšíme se na další spolupráci!

Tým inovací MPSV

inovace@mpsv.cz

 

Všechny projekty na jednom místě postupně naleznete zde, rozdělené podle výzev, ze kterých byly podpořeny: