Kontakty OPZ

Řídicí orgán OP Zaměstnanost: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, sekce evropských fondů

  • Odbor řízení programů ESF
  • Odbor realizace programů ESF - zaměstnanost a adaptabilita / veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti/ sociální začleňování
  • Odbor kontrol evropských programů
  • Oddělení evaluací

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

tel. sekretariát: 950 195 602

e-mail: esf@mpsv.cz

Kontakty dle investičních priorit OPZ:

Investiční priorita

Jméno a příjmení E-mail Poznámka
1.1 Přístup k zaměstnání Markéta Charvátová marketa.charvatova@mpsv.cz regionální projekty Úřadu práce ČR
Iva Habichová iva.habichova1@mpsv.cz
Sabina Ali

sabina.ali@mpsv.cz

záruky pro mladé
Markéta Charvátová marketa.charvatova@mpsv.cz
Lenka Barboříková lenka.barborikova@mpsv.cz integrované územní investice (ITI) a integrované plány rozvoje území (IPRU)
Jiří Možný

Jiri.Mozny@mpsv.cz

Zdeněk Drga zdenek.drga@mpsv.cz národní individuální projekty
Zuzana Vostřelová zuzana.vostrelova@mpsv.cz
Michaela Švojgrová michaela.svojgrova@mpsv.cz soutěžní projekty
1.2 Rovnost žen a mužů  Lukáš Müller lukas.muller@mpsv.cz

genderové audity, implementace vládní strategie rovnosti žen a mužů

Zuzana Hácha Pocová

zuzana.hacha@mpsv.cz

Michaela Frázová michaela.frazova@mpsv.cz dětské skupiny ve výzvách 35/36, 73/74, 132 a 101/103
Linda Prokešová

linda.prokesova@mpsv.cz

dětské skupiny ve výzvách 112/113
Jan Živec

jan.zivec@mpsv.cz

dětské skupiny ve výzvách 111/133
Marie Halatová marie.halatova@mpsv.cz

péče o děti na 1. stupni ZŠ - výzvy č. 013/014

Daniel Foch daniel.foch@mpsv.cz péče o děti na 1. stupni ZŠ - výzvy č. 077/078/107
David Beinhauer david.beinhauer@mpsv.cz
Monika Švandová

monika.svandova@mpsv.cz

mikrojesle - výzvy č. 069/070
Lukáš Müller lukas.muller@mpsv.cz nesoutěžní projekty
Michaela Šikulová

michaela.sikulova@mpsv.cz

Helena Vojtášková

helena.vojtaskova@mpsv.cz soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů

Zuzana Hácha Pocová

zuzana.hacha@mpsv.cz

1.3 Adaptabilita pracovní síly

Ladislava Veselá

ladislava.vesela@mpsv.cz soutěžní projekty firem a sdružení
Helena Vaňková helena.vankova@mpsv.cz soutěžní projekty firem
Aleš Sedlák  ales.sedlak@mpsv.cz POVEZ II
Marek Jerie  marek.jerie@mpsv.cz Outplacement
Klára Šimáčková  klara.simackova@mpsv.cz Age management
1.4 Modernizace institucí trhu práce Jan Veselý Jan.Vesely@mpsv.cz specifický cíl 1 Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti
Kateřina Vondrušová 

katerina.vondrousova@mpsv.cz

Iva Mikulášková

iva.mikulaskova@mpsv.cz specifický cíl 2 Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání
Marek Jerie marek.jerie@mpsv.cz
1.5 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže Marek Šimák marek.simak@mpsv.cz  
Sabina Ali

sabina.ali@mpsv.cz

 
2.1 Aktivní začleňování Terézia Nežiková terezia.nezikova@mpsv.cz problematika sociálního podnikání 
Šárka Müllerová sarka.mullerova@mpsv.cz soutěžní projekty, koordinovaný přístup, ITI a IPRÚ
Miroslav Vrábel

miroslav.vrabel@mpsv.cz

systémové projekty přímého přidělení - krajské projekty
2.2 Zlepšování přístupu k službám Veronika Daňková

veronika.dankova@mpsv.cz

soutěžní projekty
Tereza Zahálková tereza.zahalkova@mpsv.cz
Michal Duspiva michal.duspiva@mpsv.cz systémové projekty přímého přidělení - organizační složky státu
2.3 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Ivana Pýchová ivana.pychova@mpsv.cz Podpora sociálního začleňování
Jana Urbánková jana.urbankova@mpsv.cz
Radek Kozák radek.kozak@mpsv.cz Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti
Gabriela Melková gabriela.melkova@mpsv.cz
Karel Gregor karel.gregor@mpsv.cz

Podpora sociálního podnikání

Blanka Matějková blanka.matejkova@mpsv.cz Podpora prorodinných opatření
Markéta Valová marketa.valova@mpsv.cz
3.1 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Eva Kalinová eva.kalinova@mpsv.cz mezinárodní spolupráce v oblastech: sociální začleňování - mezinárodní mobilita mládeže
Marek Vyskočil marek.vyskocil@mpsv.cz budování kapacit profesionalizace nestátních neziskových organizací
Petra Odehnalová petra.odehnalova@mpsv.cz sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny na trhu práce; ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře 
Eva Holubcová eva.holubcova@mpsv.cz
Václav Lintymer vaclav.lintymer@mpsv.cz

sociální inovace v projektech veřejné správy

Monika Švandová

monika.svandova@mpsv.cz

podpora inovačního prostředí a hledání řešení sociálních problémů s využitím metody human centered design

4.1 Efektivní veřejná správa Marie Kvašná marie.kvasna@mpsv.cz vedoucí oddělení projektů veřejné správy a rovných příležitostí
Radek Bližňák radek.bliznak@mpsv.cz výzva č. 019 (pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020)
Lenka Kloboučníková lenka.kloboucnikova@mpsv.cz
Jana Knížová jana.knizova@mpsv.cz výzva č. 025 (pro 

projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy)

Dagmar Jančálková dagmar.jancalkova@mpsv.cz
Štěpánka Sýkorová stepanka.sykorova@mpsv.cz

vedoucí oddělení projektů veřejné správy II.

Martina Tomová

martina.tomova@mpsv.cz

zástupkyně vedoucí

Markéta Havlíčková

marketa.havlickova@mpsv.cz

výzvy pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Michaela Nováková

michaela.novakova6@mpsv.cz

Jana Medová

jana.medova@mpsv.cz

Nikol Moravcová

nikol.moravcova@mpsv.cz

výzvy pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)
Petr Krejčí

petr.krejci@mpsv.cz

David Příhoda

david.prihoda@mpsv.cz

výzvy pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC), garant výzev č. 033, 034, 058 a 117

Klára Šultová

klara.sultova@mpsv.cz

výzvy pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC), garant výzev č. 080 a 118