Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

Podpora projektů v oblasti zaměstnanosti

  • Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, včetně rovnosti žen a mužů (prioritní osa 1) a Sociální inovace a mezinárodní spolupráce (prioritní osa 3)
  • Ing. Monika Hejzlarová, monika.hejzlarova@mpsv.cz

Podpora projektů v oblasti veřejné správy a sociální integrace (prioritní osy 2 a 4)

  • Sociální začleňování a boj s chudobou (prioritní osa 2) a Efektivní veřejná správa (prioritní osa 4)
  • Mgr. Kristýna Mixová, kristyna.mixova@mpsv.cz

Detašované pracoviště v Brně

Detašované pracoviště v Ostravě

Detašované pracoviště v Ústí nad Labem

Konzultační dny v krajských městech – zveřejnění termínů a přihlašování

Dne 27. 9. 2017 se uskuteční první z konzultačních dnů odboru podpory projektů řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v Liberci v budově Okresní správy sociálního zabezpečení. Další konzultační dny budou následovat v krajských městech Plzeňského, Jihočeského, Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje.

 
05. 09. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel