Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

Podpora projektů v oblasti zaměstnanosti

  • Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, včetně rovnosti žen a mužů (prioritní osa 1) a Sociální inovace a mezinárodní spolupráce (prioritní osa 3)
  • PhDr. Blažena Křížová, blazena.krizova@mpsv.cz

Podpora projektů v oblasti veřejné správy a sociální integrace (prioritní osy 2 a 4)

  • Sociální začleňování a boj s chudobou (prioritní osa 2) a Efektivní veřejná správa (prioritní osa 4)
  • Mgr. Kristýna Mixová, kristyna.mixova@mpsv.cz

Detašované pracoviště v Brně

Detašované pracoviště v Ostravě