Zpět

Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/A9.00019


Předkládaný projekt si klade za cíl získat podklady, které povedou k optimalizaci základní sítě sociálních služeb z pohledu území, dále definovat činnosti v rámci poskytované sociální práce, rozdělit je dle priorit a vymezit jejich časovou a potažmo finanční náročnost a nastavit transparentní pravidla pro registrace jednotlivých druhů sociálních služeb.Cíl projektu povede:- ke zkvalitnění procesu komunikace mezi aktéry pohybujícími se v sociálních službách- ke zlepšení procesu plánování- k regulaci sítě sociálních služeb, kdy podporované budou pouze ty služby, které jsou efektivní a odpovídají skutečným potřebám občanů v daném území- ke garanci podpory základní sociální péče a flexibilitě poskytované pomoci- k transparentnímu financování sociálních služeb


Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: poskytovatelé sociálních služeb; zadavatelé sociálních služeb

Příjemce

 • Moravskoslezský kraj
 • IČ: 70890692
 • Sídlo:
  • Ulice: 28. října
  • Číslo popisné: 2771/117
  • Městská část: Moravská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://www.kr-moravskoslezsky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018