Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podpora tvorby standardů pro výkon agend veřejné správy

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/A3.00002

Základním výstupem projektu bude iniciální (úvodní) analýza všech agend a činností ohlášených v Registru práv a povinností, ve vztahu k metodice procesního modelování agend, s cílem nalezení relace mezi ohlášenými činnostmi agendy na jedné straně a procesními oblastmi a procesy definovanými podle metodiky procesního modelování agend na straně druhé. Vznikne tak výchozí procesní model a budou identifikovány potenciální nedostatky v ohlášení agendy. Rovněž bude popsáno uplatnění vazeb na procesní normy a vztahy agend mezi sebou navzájem. Tento krok je nastavením jednotného procesního přístupu k existující legislativě a nezbytným základem další standardizace výkonu veřejné správy. Je také důležitým proaktivním krokem směrem k uplatnění procesních modelů jako nutného podkladu v budoucnu vytvářených právních předpisů a je účelné jej realizovat v celé ploše ohlášených agend.


V projektu bude na základě výše uvedené analýzy realizována rovněž podpora jednotlivých úřadů ústřední státní správy, které následně zpracují pro každou agendu a její činnosti procesní model, včetně závazného standardu výkonu a vyčíslení reálných nákladů na výkon agendy. Tento krok vyplývá z rozhodnutí vlády dokončit reformu veřejné správy a v jejím rámci provést změnu financování výkonu státní správy, neboť u každé agendy lze identifikovat nejméně 5 procesních modelů.


Projektový tým zajistí formou konzultací, pracovních setkání a seminářů jednotný výklad metodiky procesního modelování a úvodních - iniciálních - procesních modelů jednotlivých agend, bude připomínkovat vznikající modely a může přímo procesně modelovat agendy veřejné správy dle požadavků ohlašovatelů agend a kapacity týmu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační; složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci.

Příjemce

 • Ministerstvo vnitra
 • IČ: 00007064
 • Sídlo:
  • Ulice: Nad Štolou
  • Číslo popisné: 936/3
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000
 • http://www.mvcr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby
 • Investiční priorita: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
 • Výzva: Efektivní úřad Ministerstva vnitra

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018