Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Zvýšení efektivnosti správní agendy Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00009
Datum zahájení: 01. 04. 2011
Datum ukončení: 31. 03. 2013

 
22. 04. 2017
 

Optimalizace IT procesů

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00006
Datum zahájení: 01. 09. 2011
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

OPTIMALIZACE SYSTÉMU OCHRANY INFORMACÍ V PODMÍNKÁCH VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00022
Datum zahájení: 01. 06. 2011
Datum ukončení: 31. 05. 2014

 
22. 04. 2017
 

Zavedení modelu kvality řízení CAF a rozvoj výkonnosti zaměstnanců v rámci Státního úřadu inspekce práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00069
Datum zahájení: 01. 03. 2011
Datum ukončení: 28. 02. 2014

 
22. 04. 2017
 

Analýza a implementace nástrojů pro centrální nákup

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00068
Datum zahájení: 01. 05. 2011
Datum ukončení: 31. 05. 2012

 
22. 04. 2017
 

Implementace celkové strategie SFŽP včetně tvorby segmentových strategií

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00008
Datum zahájení: 01. 05. 2011
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Strategie AOPK ČR

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00011
Datum zahájení: 01. 02. 2011
Datum ukončení: 31. 01. 2014

 
22. 04. 2017
 

Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00055
Datum zahájení: 01. 03. 2011
Datum ukončení: 31. 05. 2012

 
22. 04. 2017
 

Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00065
Datum zahájení: 01. 03. 2011
Datum ukončení: 31. 05. 2012

 
22. 04. 2017
 

Aplikace moderních ICT metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti systémů Státního zdravotního dozoru

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00003
Datum zahájení: 01. 03. 2011
Datum ukončení: 31. 10. 2013

 
22. 04. 2017
 

ZEFEKTIVNĚNÍ PODPŮRNÝCH PROCESŮ VS ČR

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00025
Datum zahájení: 01. 04. 2011
Datum ukončení: 31. 12. 2012

 
22. 04. 2017
 

Restrukturalizace Ministerstva vnitra ČR a Zařízení služeb pro MV

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00045
Datum zahájení: 01. 10. 2010
Datum ukončení: 30. 09. 2011

 
22. 04. 2017
 

Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00051
Datum zahájení: 01. 03. 2011
Datum ukončení: 31. 05. 2012

 
22. 04. 2017
 

Vyřešení nezbytných kroků k realizaci podpory mezinárodního prvku v důchodové agendě ČSSZ

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00028
Datum zahájení: 01. 01. 2011
Datum ukončení: 31. 12. 2012

 
22. 04. 2017
 

Komplexní zavedení procesního řízení a procesní optimalizace v Celní správě České republiky

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00018
Datum zahájení: 01. 04. 2011
Datum ukončení: 30. 03. 2013

 
22. 04. 2017
 

Zefektivnění systému řízení v ÚHÚL a snižování administrativní byrokracie

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00033
Datum zahájení: 01. 05. 2011
Datum ukončení: 31. 12. 2012

 
22. 04. 2017
 

Zefektivnění poskytování exportních služeb pro podnikatele při realizaci jejich exportních aktivit a rozvoj pracovníků státní správy v oblasti mezinárodního obchodu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00020
Datum zahájení: 01. 05. 2011
Datum ukončení: 31. 12. 2014

 
22. 04. 2017
 

Procesní a informační integrace pro zkvalitnění výkonu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00061
Datum zahájení: 01. 01. 2011
Datum ukončení: 31. 03. 2013

 
22. 04. 2017
 

Standardizace projektového řízení a ustanovení projektové kanceláře v resortu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00021
Datum zahájení: 01. 03. 2011
Datum ukončení: 30. 09. 2012

 
22. 04. 2017
 

Zvýšení efektivity správy kmitočtového spektra

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00014
Datum zahájení: 01. 01. 2011
Datum ukončení: 31. 12. 2012

 
22. 04. 2017