Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Analýza gold-platingu v ČR

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00059
Datum zahájení: 01. 07. 2011
Datum ukončení: 30. 06. 2014

 
22. 04. 2017
 

Systém nástrojů regulačního orgánu pro účely zajištění konkurenčního prostředí pro poskytování poštovních služeb na liberalizovaném poštovním trhu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00015
Datum zahájení: 01. 01. 2010
Datum ukončení: 28. 12. 2012

 
22. 04. 2017
 

Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00034
Datum zahájení: 01. 03. 2011
Datum ukončení: 31. 05. 2012

 
22. 04. 2017
 

Efektivní financování agentury CzechInvest

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00002
Datum zahájení: 01. 04. 2011
Datum ukončení: 30. 06. 2013

 
22. 04. 2017
 

Optimalizace systému řízení bezpečnosti informací na Ministerstvu zemědělství

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00050
Datum zahájení: 01. 01. 2010
Datum ukončení: 31. 12. 2012

 
22. 04. 2017
 

Nastavení systému bezpečnosti informací a komunikace na ÚOHS

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00001
Datum zahájení: 01. 02. 2011
Datum ukončení: 31. 01. 2013

 
22. 04. 2017
 

Zlaté řemeslo

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00098
Datum zahájení: 01. 07. 2011
Datum ukončení: 30. 06. 2013

 
22. 04. 2017
 

Systém měření efektivity procesů

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00023
Datum zahájení: 02. 05. 2011
Datum ukončení: 30. 08. 2013

 
22. 04. 2017
 

Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím podnikatelsko - zaměstnaneckých center

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00197
Datum zahájení: 01. 06. 2011
Datum ukončení: 31. 01. 2013

 
22. 04. 2017
 

Příprava digitalizace územních, stavebních a dalších vybraných řízení a postupů dle Stavebního zákona

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00013
Datum zahájení: 01. 03. 2011
Datum ukončení: 30. 11. 2012

 
22. 04. 2017
 

Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00054
Datum zahájení: 01. 03. 2011
Datum ukončení: 31. 05. 2012

 
22. 04. 2017
 

Návrat na trh práce rekvalifikací a sebezaměstnáním

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00056
Datum zahájení: 01. 03. 2011
Datum ukončení: 31. 12. 2012

 
22. 04. 2017
 

S individuální podporou k zaměstnání

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00229
Datum zahájení: 01. 04. 2011
Datum ukončení: 31. 03. 2013

 
22. 04. 2017
 

Hledám práci – podpora pracovního uplatnění pro osoby s lehkým postižením

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00071
Datum zahájení: 01. 07. 2011
Datum ukončení: 28. 02. 2013

 
22. 04. 2017
 

První start – vzdělávání a zaměstnávání osob ve věku do 25 let

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00073
Datum zahájení: 01. 03. 2011
Datum ukončení: 28. 02. 2013

 
22. 04. 2017
 

Diagnostika schopností, vzdělání pro lepší orientaci na trhu práce a možnost získání praxe pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00008
Datum zahájení: 01. 04. 2011
Datum ukončení: 31. 03. 2011

 
22. 04. 2017
 

Zvýšení kompetencí absolventů pro uplatnění na trhu práce - Kroky mladých k zaměstnání

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00217
Datum zahájení: 01. 06. 2011
Datum ukončení: 31. 05. 2013

 
22. 04. 2017
 

Příležitost pro tebe-komplexní podpora nezaměstnaných osob

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00034
Datum zahájení: 01. 03. 2011
Datum ukončení: 28. 02. 2013

 
22. 04. 2017
 

Kvalifikací k aktivní politice zaměstnanosti úklidových pracovníků ve Středočeském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00095
Datum zahájení: 01. 03. 2011
Datum ukončení: 28. 02. 2013

 
22. 04. 2017
 

Nadějné vyhlídky - podpora zaměstnatelnosti zrakově handicapovaných v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00077
Datum zahájení: 01. 04. 2011
Datum ukončení: 31. 03. 2013

 
22. 04. 2017