Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Zpátky, jinak

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00160
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Klíče k samostatnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00182
Datum zahájení: 01. 02. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Komu je rady, tomu je pomoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00099
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00033
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Půjde to! Příprava rodičů pečujících o dítě s postižením ke vstupu na trh práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00136
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Nová šance i pro ženy

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00158
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 31. 03. 2015

 
22. 04. 2017
 

Příprava a následná pomoc osobám opouštějícím zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00138
Datum zahájení: 01. 08. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Prolomit vlny

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00012
Datum zahájení: 01. 02. 2013
Datum ukončení: 31. 01. 2015

 
22. 04. 2017
 

S chutí do práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00041
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 28. 02. 2015

 
22. 04. 2017
 

Patron – podpora sociální integrace mladých mužů ze zařízení náhradní rodinné výchovy

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00125
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zpět do společnosti, zpět do práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00141
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Na cestě do práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00156
Datum zahájení: 01. 02. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Centra sociální rehabilitace pro dlouhodobě duševně nemocné

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00093
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 31. 12. 2014

 
22. 04. 2017
 

Jinou cestou

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00208
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 31. 03. 2015

 
22. 04. 2017
 

Finanční gramotnost jako nástroj uplatnění na trhu práce pro osoby se zrakovým postižením

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00146
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 31. 01. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vězeňský program Pardubice II

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00085
Datum zahájení: 01. 04. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Sociálně terapeutické dílny - Pardubice

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00178
Datum zahájení: 01. 02. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Program podpory sociálních a pracovních dovedností pro osoby se zdravotním postižením a chronickým duševním onemocněním v Plzeňském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00095
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Nový start aneb Ze sexbyznysu na trh práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00211
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Terapeutická skupina - uplatním se!

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00140
Datum zahájení: 01. 06. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017