Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/82.00009
Datum zahájení: 01. 05. 2012
Datum ukončení: 30. 04. 2014

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/82.00007
Datum zahájení: 01. 06. 2012
Datum ukončení: 31. 05. 2014

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/82.00010
Datum zahájení: 01. 06. 2012
Datum ukončení: 31. 05. 2014

 
22. 04. 2017
 

"Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji!"

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/82.00013
Datum zahájení: 01. 05. 2012
Datum ukončení: 30. 04. 2014

 
22. 04. 2017
 

Rozvoj partnerství v oblasti mezinárodní spolupráce na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.00/81.00002
Datum zahájení: 03. 09. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávejte se pro růst! - Moravskoslezský kraj

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/82.00011
Datum zahájení: 01. 05. 2012
Datum ukončení: 30. 04. 2014

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/82.00003
Datum zahájení: 01. 05. 2012
Datum ukončení: 30. 04. 2014

 
22. 04. 2017
 

Inovacemi k prevenci pracovního vykořisťování EU občanů

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.00/81.00010
Datum zahájení: 01. 01. 2014
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Efektivní práce služeb zaměstnanosti v podmínkách ekonomické recese

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.00/81.00006
Datum zahájení: 01. 07. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.00/81.00004
Datum zahájení: 01. 11. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2015

 
22. 04. 2017
 

Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.00/81.00001
Datum zahájení: 01. 07. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Společně k dobré správě

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.00/81.00007
Datum zahájení: 01. 01. 2014
Datum ukončení: 30. 11. 2015

 
22. 04. 2017
 

Inovace při slaďování pracovního a rodinného života

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.00/81.00005
Datum zahájení: 01. 07. 2013
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Praxe platebních agentur EU-předávání znalostí a výměna zkušeností

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.00/81.00003
Datum zahájení: 01. 02. 2013
Datum ukončení: 31. 01. 2015

 
22. 04. 2017
 

Inovace v sociálních službách

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.00/81.00009
Datum zahájení: 01. 09. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti ekonomie, odborných specializací a case managementu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/80.00001
Datum zahájení: 01. 07. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím posílení administrativních kapacit

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/80.00004
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 30. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti rekodifikace soukromého práva

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/80.00002
Datum zahájení: 01. 06. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2015

 
22. 04. 2017
 

Nové soukromé právo

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/80.00003
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 31. 03. 2014

 
22. 04. 2017
 

Podpora rozvoje procesu komunitního plánování na Hodonínsku a aktivit vedoucích k zapojení spádových obcí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/78.00043
Datum zahájení: 01. 05. 2012
Datum ukončení: 31. 12. 2013

 
22. 04. 2017