Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00049
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 31. 05. 2014

 
22. 04. 2017
 

Vytvoření tematické sítě na podporu zaměstnanosti v oblasti náhradní rodinné péče

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00197
Datum zahájení: 01. 07. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vývoj metodiky pro evaluaci a modifikaci domácího prostředí osob se zdravotním postižením za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00330
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Management věku: nástroj pro boření genderových a věkových stereotypů (Proti ageismu mezinárodně)

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00331
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Program pro mladé - přenos inovace

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00121
Datum zahájení: 01. 05. 2012
Datum ukončení: 31. 12. 2013

 
22. 04. 2017
 

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00050
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 31. 03. 2015

 
22. 04. 2017
 

Společně pro úspěch Romů na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00404
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Pomoc obětem sexuálního násilí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00402
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2013

 
22. 04. 2017
 

Buď v pohodě - přemýšlej rovně!: Mladí v práci

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00437
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 31. 05. 2014

 
22. 04. 2017
 

Systémová komunikační podpora neslyšících na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00311
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Zaměstnanecká družstva jako sociálně inovativní nástroj na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00384
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Česko-slovenská výměna zkušeností v oblasti práce a sociálních věcí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00270
Datum zahájení: 10. 12. 2012
Datum ukončení: 09. 12. 2013

 
22. 04. 2017
 

Lidé a získané poškození mozku v sítích ČR

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00449
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Mosty z chudoby - strategie pro profesionály a komunity

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00281
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

S inovací k dobré praxi – přenos rakouských zkušeností v oblasti zaměstnávání tělesně postižených a pečujících osob

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00024
Datum zahájení: 01. 09. 2012
Datum ukončení: 31. 10. 2014

 
22. 04. 2017
 

Kariérové koučování zaměřené na řešení

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00408
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Odbourávání bariér

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00202
Datum zahájení: 02. 07. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2014

 
22. 04. 2017
 

Mezinárodní spolupráce pro rozvoj vzdělávání v odpadovém hospodářství

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00337
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Podpora dospělých s AD//H/D

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00243
Datum zahájení: 01. 09. 2012
Datum ukončení: 31. 12. 2013

 
22. 04. 2017
 

Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00248
Datum zahájení: 01. 08. 2012
Datum ukončení: 28. 02. 2015

 
22. 04. 2017