Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Usnadnění vstupu na trh práce osobám z rodin s výskytem domácího násilí – přenos dobré praxe ze zemí EU pro práci s celou rodinou jako systémem

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00290
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Inovace a akcelerace aktivit pro odstraňování bariér při zaměstnávání osob infikovaných HIV

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00066
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 31. 03. 2015

 
22. 04. 2017
 

Nová opatření a možnosti podpory zaměstnávání rodičů s dětmi

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00315
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Vybudování koordinačního cetra práce na dálku v Třebíči

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00234
Datum zahájení: 01. 08. 2012
Datum ukončení: 01. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Přenos mezinárodních zkušeností a dobré praxe pro začínající malé a střední podnikatele v oblasti služeb

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00138
Datum zahájení: 01. 07. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2014

 
22. 04. 2017
 

Pracujte na dálku

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00409
Datum zahájení: 03. 12. 2012
Datum ukončení: 03. 12. 2014

 
22. 04. 2017
 

Tvorba a pilotní ověření inovativní metodiky: backpack journalism

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00146
Datum zahájení: 01. 10. 2012
Datum ukončení: 30. 09. 2014

 
22. 04. 2017
 

Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00049
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 31. 05. 2014

 
22. 04. 2017
 

Inovativní přístupy v oblasti zvyšování finanční gramotnosti uchazečů o zaměstnání - €uro Finance Driving Licence

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00180
Datum zahájení: 01. 09. 2012
Datum ukončení: 31. 08. 2014

 
22. 04. 2017
 

Vytvoření tematické sítě na podporu zaměstnanosti v oblasti náhradní rodinné péče

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00197
Datum zahájení: 01. 07. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vývoj metodiky pro evaluaci a modifikaci domácího prostředí osob se zdravotním postižením za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00330
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Management věku: nástroj pro boření genderových a věkových stereotypů (Proti ageismu mezinárodně)

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00331
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Program pro mladé - přenos inovace

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00121
Datum zahájení: 01. 05. 2012
Datum ukončení: 31. 12. 2013

 
22. 04. 2017
 

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00050
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 31. 03. 2015

 
22. 04. 2017
 

Společně pro úspěch Romů na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00404
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Zpátky ze dna: zaostřeno na ženy

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00439
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 31. 05. 2014

 
22. 04. 2017
 

Pomoc obětem sexuálního násilí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00402
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2013

 
22. 04. 2017
 

Buď v pohodě - přemýšlej rovně!: Mladí v práci

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00437
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 31. 05. 2014

 
22. 04. 2017
 

Systémová komunikační podpora neslyšících na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00311
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Lidé a získané poškození mozku v sítích ČR

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00449
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017