Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Česko-slovenská výměna zkušeností v oblasti práce a sociálních věcí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00270
Datum zahájení: 10. 12. 2012
Datum ukončení: 09. 12. 2013

 
22. 04. 2017
 

Zaměstnanecká družstva jako sociálně inovativní nástroj na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00384
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Mosty z chudoby - strategie pro profesionály a komunity

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00281
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

S inovací k dobré praxi – přenos rakouských zkušeností v oblasti zaměstnávání tělesně postižených a pečujících osob

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00024
Datum zahájení: 01. 09. 2012
Datum ukončení: 31. 10. 2014

 
22. 04. 2017
 

Kariérové koučování zaměřené na řešení

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00408
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Mezinárodní spolupráce pro rozvoj vzdělávání v odpadovém hospodářství

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00337
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Odbourávání bariér

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00202
Datum zahájení: 02. 07. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2014

 
22. 04. 2017
 

Podpora dospělých s AD//H/D

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00243
Datum zahájení: 01. 09. 2012
Datum ukončení: 31. 12. 2013

 
22. 04. 2017
 

Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00248
Datum zahájení: 01. 08. 2012
Datum ukončení: 28. 02. 2015

 
22. 04. 2017
 

Tátové vítáni

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00343
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Zpátky do práce na vlnách internetu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00010
Datum zahájení: 01. 05. 2012
Datum ukončení: 31. 10. 2014

 
22. 04. 2017
 

TESSEA získává mezinárodní zkušenosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00210
Datum zahájení: 01. 07. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2014

 
22. 04. 2017
 

Výzev se nebojíme

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00009
Datum zahájení: 01. 07. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Síť válečných veteránů ve střední Evropě

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00287
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

: Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00108
Datum zahájení: 01. 03. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Nové vize co-workingu jako cesta k posílení pracovních příležitostí žen

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00224
Datum zahájení: 01. 07. 2012
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

Rovné příležitosti pro Frýdlantsko

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00213
Datum zahájení: 01. 03. 2012
Datum ukončení: 28. 02. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora a motivace zaměstnavatelů ve Zlínském a Moravskoslezském kraji v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00273
Datum zahájení: 01. 03. 2012
Datum ukončení: 31. 12. 2013

 
22. 04. 2017
 

Soulad rodiny a podnikání u žen na Praze - západ

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00230
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 28. 02. 2015

 
22. 04. 2017
 

Prolomit zeď

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00268
Datum zahájení: 01. 05. 2012
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017