Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Mezinárodní spoluprací ke zvýšení zaměstnanosti na venkově

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00207
Datum zahájení: 01. 09. 2012
Datum ukončení: 31. 08. 2014

 
22. 04. 2017
 

Integrace cizinců na trh práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00344
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Přenos know-how práce s mladými lidmi ohroženými ztíženým uplatněním na pracovním trhu a s tím související sociální exkluzí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00361
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 04. 2014

 
22. 04. 2017
 

Evropská venkovská síť pro komunitní vzdělávání na podporu místní ekonomiky

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00044
Datum zahájení: 01. 06. 2012
Datum ukončení: 31. 05. 2015

 
22. 04. 2017
 

Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00042
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 31. 03. 2014

 
22. 04. 2017
 

Rodiče samoživitelé/ky a trh práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00353
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Rodina a zaměstnání - inovace pro venkov

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00382
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00268
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 31. 07. 2014

 
22. 04. 2017
 

Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00025
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 31. 03. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zákon o mediaci (Zák. č. 202/2012 Sb.) z hlediska trhu práce - nová šance zaměstnání

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00445
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Management rodičovské dovolené ve firemním prostředí - Nový začátek

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00225
Datum zahájení: 01. 11. 2012
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

Pařížská předměstí varují

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00035
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 31. 03. 2014

 
22. 04. 2017
 

Inovativní prosazování sociálního podnikání

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00211
Datum zahájení: 01. 07. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2014

 
22. 04. 2017
 

Výměna mezinárodních zkušeností a dobré praxe v sociální oblasti

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00272
Datum zahájení: 31. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 12. 2014

 
22. 04. 2017
 

Sociálně odpovědné municipality (2020)

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00360
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Zaměstnávání zdravotně postižených v pobytových zařízeních

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00465
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 31. 07. 2014

 
22. 04. 2017
 

Trojlístek

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00091
Datum zahájení: 01. 05. 2012
Datum ukončení: 31. 05. 2014

 
22. 04. 2017
 

Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00438
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 05. 2015

 
22. 04. 2017
 

Integrace cizinců na trhu práce v ČR:posílení role českých měst

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00030
Datum zahájení: 01. 05. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Bilanční diagnostika

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00070
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 30. 09. 2013

 
22. 04. 2017