Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

ŽIVOT BEZ OMEZENÍ - Zintenzivnění mezinárodní spolupráce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00349
Datum zahájení: 03. 12. 2012
Datum ukončení: 02. 12. 2014

 
22. 04. 2017
 

DEAF SUPPORT

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00055
Datum zahájení: 01. 06. 2012
Datum ukončení: 31. 05. 2015

 
22. 04. 2017
 

Škola druhé šance

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00165
Datum zahájení: 01. 07. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Pojďme do toho společně II.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00182
Datum zahájení: 01. 08. 2012
Datum ukončení: 30. 09. 2014

 
22. 04. 2017
 

Využití potenciálu osob starších 50 let

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00368
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 31. 07. 2014

 
22. 04. 2017
 

Vlastní pracovní osud ve vlastních rukách

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00464
Datum zahájení: 03. 12. 2012
Datum ukončení: 02. 12. 2014

 
22. 04. 2017
 

Inteligentní město

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00104
Datum zahájení: 01. 05. 2012
Datum ukončení: 31. 12. 2013

 
22. 04. 2017
 

Podpora ZP osob s využitím inovativního modelu pomoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00122
Datum zahájení: 01. 05. 2012
Datum ukončení: 31. 12. 2013

 
22. 04. 2017
 

Přenos a implementace znalostí a zkušeností v rámci inovovaného prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00020
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2014

 
22. 04. 2017
 

Zohlednění sociálních hledisek s důrazem na podporu zaměstnatelnosti v rámci odpovědného zadávání veřejných zakázek - implementace evropské praxe na českých příkladech

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00455
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 09. 2014

 
22. 04. 2017
 

Komunitní společenství, cesta ke vzdělání, sebevědomí a práci

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00326
Datum zahájení: 10. 12. 2012
Datum ukončení: 27. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00448
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 31. 12. 2013

 
22. 04. 2017
 

Inspirace v oblasti rozvoje a zaměstnanosti ohrožených dětí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00179
Datum zahájení: 01. 07. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2014

 
22. 04. 2017
 

Regionální centrum na podporu sociálního podnikání

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00212
Datum zahájení: 01. 07. 2012
Datum ukončení: 31. 10. 2013

 
22. 04. 2017
 

Příprava a podpora podnikání žen v Jihomoravském kraji s využitím zahraničních zkušeností

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00150
Datum zahájení: 01. 09. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00400
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Přenos inovativních nástrojů ke zvýšení zaměstnanosti problematických skupin

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00048
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 31. 01. 2014

 
22. 04. 2017
 

Restart

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00377
Datum zahájení: 07. 12. 2012
Datum ukončení: 20. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Společně za život bez násilí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00426
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Přeshraničně na Třinecku - rozvoj místního partnerství Třinecku pro vznik přeshraničního trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00162
Datum zahájení: 02. 07. 2012
Datum ukončení: 30. 06. 2014

 
22. 04. 2017