Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podpora úspěšného šíření přístupu Housing First v České republice

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015290

Nejméně v 15 lokalitách budou podpořeny místní týmy při plánování a realizaci programů Housing first (HF) s využitím kombinace odborných konzultací a workshopů, facilitovaného participativního řešení problémů, přenosu dobrých praxí, podpory regionální peer spolupráce HF týmů a posilování reflexe věrnosti principům HF. Vytvořené modelové postupy řízení identifikovaných rizik a metodika podpory pro HF týmy pomohou k využívaní HF programů jako standardního nástroje snižování bytové nouze.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2020 - 29. 4. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj; Karlovarský kraj; Liberecký kraj; Pardubický kraj; Královéhradecký kraj; Moravskoslezský kraj; Jihočeský kraj; Olomoucký kraj; Ústecký kraj; Středočeský kraj; Kraj Vysočina; Hlavní město Praha; Plzeňský kraj; Zlínský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj; Liberecký kraj; Ústecký kraj; Pardubický kraj; Plzeňský kraj; Karlovarský kraj; Středočeský kraj; Olomoucký kraj; Jihomoravský kraj; Zlínský kraj; Kraj Vysočina; Moravskoslezský kraj; Královéhradecký kraj
 • Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách, Sociální pracovníci, Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Platforma pro sociální bydlení, z. s.
 • IČ: 03431177
 • Sídlo:
  • Ulice: Janovského
  • Číslo popisné: 767/29
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 8 624 610,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 521 990,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Více informací o projektu


 
4. 5. 2020