Upravit filtr
Upravit filtr

Dětská skupina Pumpkin 2020-2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016472
Datum zahájení: 01. 07. 2020
Datum ukončení: 30. 06. 2022

 
08. 09. 2020
 

Podpora elektronizace vybraných oblastí veřejné správy v gesci Ministerstva vnitra

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016054
Datum zahájení: 01. 02. 2020
Datum ukončení: 30. 06. 2023

 
08. 09. 2020
 

Příměstské tábory Líp a spolu

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0013979
Datum zahájení: 01. 02. 2020
Datum ukončení: 30. 09. 2022

 
08. 09. 2020
 

Zvyšování informovanosti prostřednictvím Národního zdravotnického informačního portálu

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016090
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 30. 06. 2023

 
08. 09. 2020
 

Příměstský tábor - cesta kolem světa s Bambi

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014010
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 09. 2022

 
08. 09. 2020
 

Nová šance pro mladé

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015331
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 31. 12. 2022

 
08. 09. 2020
 

Školka čertík II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016641
Datum zahájení: 01. 07. 2020
Datum ukončení: 30. 06. 2022

 
08. 09. 2020
 

Pojďme spolu mluvit

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015606
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 31. 12. 2022

 
07. 09. 2020
 

Program "Housing first" ve Slezské diakonii

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0015702
Datum zahájení: 01. 07. 2020
Datum ukončení: 31. 08. 2022

 
08. 09. 2020
 

Služby podpory bydlení v Moravské Třebové

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016190
Datum zahájení: 01. 07. 2020
Datum ukončení: 31. 10. 2022

 
08. 09. 2020
 

MŠ Husova Náměšť - pracovní místo

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011993
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 31. 08. 2021

 
07. 09. 2020
 

Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662
Datum zahájení: 01. 10. 2019
Datum ukončení: 30. 06. 2023

 
08. 09. 2020
 

DS Landie - Veliká Ves - Berušky 2

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016547
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 31. 08. 2021

 
07. 09. 2020
 

DS Landie - Veliká Ves - Broučci 2

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016546
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 31. 08. 2021

 
07. 09. 2020
 

Vytvoření strategických dokumentů a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Kunovice

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014685
Datum zahájení: 01. 06. 2020
Datum ukončení: 30. 09. 2021

 
08. 09. 2020
 

Nové pracovní místo - Pomocný pracovník údržby budov a souvisejících prostor

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015260
Datum zahájení: 01. 08. 2019
Datum ukončení: 31. 01. 2021

 
08. 09. 2020
 

Koordinátor ZUŠ - pracovní místo pro osobu ohroženou sociální exkluzí

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015636
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 31. 12. 2022

 
08. 09. 2020
 

Bavíme se sportem - Příměstské tábory

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015193
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 31. 12. 2022

 
08. 09. 2020
 

Příměstské tábory Nový svět

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015194
Datum zahájení: 01. 06. 2020
Datum ukončení: 30. 09. 2022

 
08. 09. 2020
 

Orel jednota Moravské Budějovice - pracovní místo pro osoby znevýhodněné na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015637
Datum zahájení: 01. 07. 2020
Datum ukončení: 31. 12. 2022

 
08. 09. 2020