Upravit filtr
Upravit filtr

Efektivnější správa majetku Svazku obcí Jestřebí hory

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014737
Datum zahájení: 01. 06. 2020
Datum ukončení: 31. 08. 2022

 
08. 09. 2020
 

Implementace prvků evaluace a jednotné mapování potřeb a schopnosti sociálního fungování klientů s psychickým onemocněním jako nástroj pro profesionalizaci sociálních služeb v Anabell

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015206
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 31. 08. 2022

 
07. 09. 2020
 

Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 09. 2022

 
04. 05. 2020
 

Profesionalizace sociální práce v ORP Bučovice

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015641
Datum zahájení: 01. 02. 2020
Datum ukončení: 30. 06. 2023

 
04. 05. 2020
 

Standardizace procesu a tvorba indexu efektivity přímé práce s rodinou v (po)rozvodové situaci

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015160
Datum zahájení: 01. 05. 2020
Datum ukončení: 30. 06. 2022

 
04. 05. 2020
 

Zavádění nových prostředků komunikace s uživateli služeb v Harmonii, p. o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015162
Datum zahájení: 01. 07. 2020
Datum ukončení: 30. 06. 2022

 
04. 05. 2020
 

Podpora pečujících osob na Otrokovicku

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015150
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 09. 2022

 
04. 05. 2020
 

Trvalý rozvoj kvality v pobytových zařízeních sociálních služeb skupiny AHC

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015332
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 31. 12. 2022

 
04. 05. 2020
 

Zvyšování profesionality pracovnic pracujících s cílovou skupinou organizace ROZKOŠ bez RIZIKA

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015291
Datum zahájení: 01. 06. 2020
Datum ukončení: 31. 05. 2022

 
09. 09. 2020
 

Dětská skupina U Rybek 2

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015797
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 28. 02. 2022

 
04. 05. 2020
 

5PQ - pět pilířů kvality

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015232
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 30. 06. 2022

 
04. 05. 2020
 

Podpora mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011790
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 31. 12. 2022

 
07. 09. 2020
 

Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015992
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 31. 10. 2022

 
04. 05. 2020
 

Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji V.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015984
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 31. 10. 2022

 
08. 09. 2020
 

Vzdělávání SABRIS CZ

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013376
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 31. 08. 2022

 
07. 09. 2020
 

Dětská skupina Ratolata II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015830
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 28. 02. 2022

 
04. 05. 2020
 

VZDĚLÁVÁNÍ V TISKÁRNĚ FINIDR, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013171
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 31. 08. 2022

 
07. 09. 2020
 

Samaritán poradí s dluhy

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010679
Datum zahájení: 01. 01. 2020
Datum ukončení: 31. 08. 2022

 
04. 05. 2020
 

Mateřská škola a jesle Play Wisely

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0015790
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 28. 02. 2022

 
04. 05. 2020
 

Pečujeme společně

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015074
Datum zahájení: 01. 04. 2020
Datum ukončení: 31. 03. 2022

 
04. 05. 2020