Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Plánování sociálních služeb města Třince

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006567

 
15. 01. 2018
 

Služba šitá na míru

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0005638

 
08. 12. 2017
 

Outplacement v Ústeckém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_044/0006091

 
08. 12. 2017
 

Mgr. Petra Králová - dětská skupina v Odrách

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002129

 
08. 12. 2017
 

STRATeduka - vzdělávací program ke strategickému řízení ve veřejné správě

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003984

 
08. 12. 2017
 

Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci včetně tvorby strategického plánu a optimalizace procesů na úřadě

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002952

 
08. 12. 2017
 

Bezpečně do školy

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006972

 
13. 12. 2017
 

Společně ke kvalitě

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000751

 
08. 12. 2017
 

Návrat do práce v Jihomoravském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0003721

 
08. 12. 2017
 

Nemova školička Velká Bíteš

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002148

 
08. 12. 2017
 

Sociální začleňování osob na Osoblažsku a zvýšení jejich úspěchu na otevřeném trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003566

 
08. 12. 2017
 

Nová metoda Terapeutické hry - podpora zvládání obtížné životní situace dítěte

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003855

 
08. 12. 2017
 

INSPIRACE

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006298

 
16. 01. 2018
 

Mikrojesle Vsetín

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003593

 
08. 12. 2017
 

Vzdělávání zaměstnanců společnosti OTK GROUP, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005255

 
08. 12. 2017
 

Podnikové vzdělávání Netair s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004365

 
08. 12. 2017
 

Pidi Midi

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002203

 
08. 12. 2017
 

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007757

 
08. 12. 2017
 

Včas

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007761

 
08. 01. 2018
 

Rozšíření terénního programu Renarkon v Ostravě

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003877

 
08. 12. 2017