Zpět

Aktivní i v padesáti

„Velkým přínosem projektu je komplexní práce s klientem, individuální přístup a řada na sebe navazujících aktivit. Výsledkem je pak rozšíření dosavadní kvalifikace účastníků, což zvýší zaměstnatelnost této znevýhodněné skupiny na trhu práce,“ upozorňuje Lucie Pitronová, manažerka projektu.

Tato skutečnost vedla ke vzniku projektu s názvem „Aktivní padesátka v Jihomoravském kraji“. Hlavním cílem je zvýšit zaměstnanost v Jihomoravském kraji (JmK). Cílovou skupinou jsou klienti evidovaní na úřadech práce v JmK, kteří nejpozději v roce, kdy budou zařazeni do projektu, dosáhnou 50 let věku,“ vysvětluje jeho manažerka Lucie Pitronová.

Na základě zkušeností a požadavků jihomoravských úřadů práce jsou pro minimálně 500 zájemců připraveny kurzy, v jejichž rámci se naučí pracovat s počítačem, budou moci absolvovat některý z rekvalifikačních programů nebo motivační kurz. Minimálně stovce klientů zprostředkuje úřad práce v rámci projektu zaměstnání. Program poběží celkem 36 měsíců a jeho realizátoři na něj získali téměř 42 milionů Kč. Program probíhá od února 2009 a do října 2010 do něj vstoupilo 328 klientů. Pracovní smlouvu jich získalo 89.

Využila jsem této příležitosti a absolvovala informační schůzku, na které jsem se dozvěděla další podrobnosti,“ vzpomíná paní Božena. „V průběhu praxe, kterou jsem absolvovala v Domově pro seniory Foltýnova, jsem dostala pracovní nabídku. Od 1. července 2010 mám novou práci v oblasti sociálních služeb, která mě baví. Účast v projektu pro mě byla velkým přínosem.“

Jednou  ze zúčastněných je i paní Božena, která celý život pracovala v administrativě. V lednu 2010 ale přišla z důvodu restrukturalizace firmy o místo. Zaevidovala se tedy na úřadu práce a tam se dozvěděla o „Aktivní padesátce“. Na základě individuálního rozhovoru s osobním asistentem si pak zvolila dva rekvalifikační kurzy – Základ obsluhy osobního počítače a Pracovník v sociálních službách. Práci sehnala ještě v průběhu praxe.

„Projekt ‚Aktivní padesátka‘ v JmK je v podstatě dobře nastavený a zájem o něj je vysoký. Lidé, kterým je určen, berou tuto možnost vážně a dělají vše proto, aby mohli zase pracovat. S problémy se tedy setkáváme jen výjimečně,“ říká projektová manažerka. A není se čemu divit. Brněnský úřad práce patří mezi zkušené žadatele o evropské peníze. V současné době realizuje dalších 7 projektů určených například pro dlouhodobě nezaměstnané, čerstvé absolventy škol, rodiče malých dětí nebo lidi se základním vzděláním. Jejich cíl je společný – maximálně zvýšit jejich šance při hledání nové práce.

 

Příjemce

Úřad práce Brno - město

Název

Aktivní padesátka v Jihomoravském kraji

Operační program

OP LZZ

Zahájení

1. únor 2009

Ukončení

31. leden 2012

Náklady

41 868 000 Kč

Číslo

CZ.1.04/2.1.00/13.00010

Web

http://portal.mpsv.cz/sz/local/bm_info/bm_esf/programove_obdobi_2007-2013

Kontakt

Lucie Pitronová, lucie.pitronova@bm.mpsv.cz