Zpět

Odrazit se ode dna

„Realizací projektu chceme docílit zvýšení znalostí, vědomostí osob z komunity. Nácvikem praktických činností pak zvýšit jejich schopnosti a dovednosti,“ říkají organizátoři projektu, kteří chtějí prostřednictvím několika cyklů kurzů maximálně zvýšit šance absolventů na získání práce.

Jednou z cest, jak jejich obyvatelům pomoci, je dát jim možnost, aby mohli pracovat. To je i podstata dalšího úspěšného projektu financovaného z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Připravilo ho občanské sdružení LIGA a je určen všem zájemcům z řad bruntálské romské komunity.

Program potrvá celkem 35 měsíců, obsahuje několik klíčových aktivit a je koncipován tak, aby cílovou skupinu zasáhl co nejefektivněji. Jednou z nich je i poradna pro podporu zaměstnání, která bude pro zájemce v provozu po celou dobu trvání projektu. Další je tzv. komunikační balíček a práce s osobním počítačem. Posluchači se také dozví, jak nejlépe jednat na úřadech, při pracovních pohovorech a podobně. Semináře jsou ušity na míru podle požadavků, schopností a možností konkrétních účastníků. Ti se dále zdokonalí v českém jazyce, mohou podpořit svou kreativitu nebo ještě vylepšit své kuchařské dovednosti. Autoři projektu mysleli i na oblast zdraví a péče o něj.

„Náplně balíčku programů vycházejí z požadavků a potřeb komunity a jsou zaměřeny na jejich specifika. V romské komunitě žijící v Bruntále je velmi vysoká nezaměstnanost, která je způsobena zejména absencí vzdělání, nedostatkem znalostí a praktických dovedností členů komunity. Projekt je tak vhodným doplňkovým programem pomoci těmto lidem ke znovuzískání pracovních návyků a povinností, ke zkvalitnění komunikačních schopností, k zajištění vnitřní i vnější spokojenosti jedince. Všechny tyto faktory vedou ve svém důsledku ke zvýšení zaměstnatelnosti každého člověka z komunity,“ vysvětlují realizátoři.

 

 

Příjemce

Občanské sdružení LIGA

Název projektu

Zvyšování zaměstnanosti osob z vyloučené romské komunity

Operační program

OP LZZ

Zahájení

1. červen 2009

Ukončení

30. duben 2012

Náklady

8 435 350,20 Kč

Číslo

CZ.1.04/3.2.01/19.00053

Web

http://www.ligabruntal.cz/main.php?sub=98

Kontakt

Jana Juřenová, janacsat@centrum.cz