Zpět

Školka jako podpora zaměstnanosti

„Mimopražské firmy měly jedinečnou příležitost zažádat na zřízení a provoz své firemní školky o dotaci z fondů Evropské unie Z našich zkušeností můžeme říct, že peníze vystačí na financování cca 2 – 3 let provozu firemní školky,“ říká Kateřina Francová z občanského sdružení Firemní školky, které zakládá tato zařízení na klíč.

V lednu 2010 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí výzvu pro předkládání grantových projektů v rámci OP LZZ se zaměřením na rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. Pro společnosti, které chtějí zřídit školku na pracovišti, to v praxi znamenalo, že mohly čerpat až 100 % prostředků z EU a státního rozpočtu.

„V předběžném průzkumu jsme zjistili, že 87 % zaměstnanců má o zmíněný benefit zájem a hodlá své dítě do firemní školky umístit,“ uvedla Vladimíra Michnová, personální ředitelka LINETu.

Nabízenou možnost využil i LINET - výrobce nemocničních lůžek, který patří v tomto oboru mezi pět největších společností na světě, a v červenci 2009 otevřel svou vlastní firemní školku. Na projekt získal podnik z ESF téměř pět milionů korun.

Do předškolního zařízení s celodenním provozem, které se nachází přímo v areálu firmy, se vejde až 41 dětí ve věku od 2 do 6 let.  Využít jeho služby mohou nejen zaměstnanci, ale i lidé z okolí Slaného. „Cílem projektu je vytvořit podmínky pro soulad rodinného a pracovního života zaměstnanců ve společnosti LINET,“ dodávají jeho autoři.

  

Příjemce

LINET spol. s r.o.

Název

Firemní školka LINET

Operační program

OP LZZ

Zahájení

15. červenec 2009

Ukončení

14. červenec 2011

Náklady

4 937 006 Kč

Číslo

CZ.1.04/3.4.04/26.00011

Web

http://www.linet.cz 

Kontakt

Kateřina Lukášová, katerina.lukasova@linet.cz