Zpět

Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti

Cílem projektu je působit proti dlouhodobé nezaměstnanosti prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v podobě veřejně prospěšných prací (VPP) a vyhrazených společensky účelných pracovních míst (SÚPM).

  • VPP se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství a jiných činnostech ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí. Umožňují obnovit, získat a posílit pracovní návyky uchazečů o zaměstnání se závažnějšími handicapy na trhu práce.
  • SÚPM se rozumí pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s Úřadem práce ČR. Jsou zaměřeny na úhradu mzdových nákladů a přispívají k dlouhodobějšímu pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání s méně závažnými handicapy na trhu práce, kterým nelze v současné době zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Jedná se o nejúčinnější nástroj aktivní politiky zaměstnanosti a vede k přímému a zpravidla dlouhodobému uplatnění na trhu práce.

Bližší informace o tomto projektu naleznete zde.

Projekt předpokládá podporu formou příspěvku na mzdové náklady při vytváření VPP a vyhrazených SÚPM obcemi a zaměstnavateli. Příspěvek na úhradu mzdových nákladů může být poskytován nejdéle po dobu 12 měsíců. V rámci projektu jsou podporovány také zkrácené pracovní úvazky. Realizace VPP a vyhrazená SÚPM probíhá prostřednictvím Úřadu práce ČR, resp. jeho kontaktních pracovišť.

název projektu Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti
registrační číslo CZ.1.04/2.1.00/03.00015
oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti
zahájení realizace 1. 1. 2012
ukončení realizace 31. 12. 2015
cílová skupina uchazeči o zaměstnání