Provozuji DĚTSKOU SKUPINU DLE ZÁKONA č. 247/2014 Sb. bez dotace

Možnost financování zařízení péče o děti z Operačního programu zaměstnanost / OPZ+ / Národního plánu obnovy

 • V současné době nejsou otevřené žádné výzvy na podporu nově vzniklých dětských skupin či mikrojeslí, a to ani na podporu budování, ani provozu. Pro rok 2021 nejsou plánovány žádné nové výzvy z OPZ.
 • V novém operačním programu OPZ+ lze očekávat podporu nově vznikajících zařízení, v současnosti Řídicí orgán vyjednává o budoucích podmínkách podpory.
 • Rovněž je očekávána podpora budování a rekonstrukce kapacit předškolních zařízení formou investic z Národního plánu obnovy (planobnovycr.cz). Národní plán obnovy je nyní ve fázi příprav, konkrétnější informace o formě podpory prozatím nejsou známy.

Možnost financování zařízení péče o děti ze státního rozpočtu

 • Od 1. 7. 2021 by měla vstoupit v platnost novela zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Protože však novela zákona stále nebyla schválena a její finální podoba se s velkou pravděpodobností ještě změní, upozorňujeme, že níže uvedené informace nejsou závazné a jedná se pouze o návrh. Informace zde budeme aktualizovat po schválení novely zákona.  Aktuální stav projednávání novely zákona včetně aktuální verze návrhu zákona naleznete na odkazu https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=961&O=8.
 • Upozorňujeme, že veškeré dotazy, týkající se plánované novely zákona, nebudou do doby jejího schválení zodpovídány. Děkujeme za pochopení.
 • Od 1. 1. 2022 by měl být dle novely zákona provoz zařízení péče o děti financován ze státního rozpočtu.
 • Pro získání nároku na čerpání podpory ze státního rozpočtu dle novely zákona bude nezbytné podat včas žádost na další kalendářní rok (provozovatele bude MPSV včas informovat). Financována budou pouze zařízení péče o děti zapsaná do Evidence dětských skupin.
 • Více informací k podmínkám pro zápis do Evidence naleznete na odkazu http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php.
 • Aktuální informace nejen k zápisu do Evidence naleznete rovněž na webu podpory implementace dětských skupin - http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/evidence-detske-skupiny.
 • Upozorňujeme na možné odlišné podmínky přechodu na státní financování pro zařízení zapsaná do Evidence dětských skupin přede dnem nabytí účinnosti novely zákona. 

Možnosti provozu zařízení péče o děti mimo režim zákona o dětských skupinách

 • Pokud nemáte zájem o provoz jeslí dle novely zákona č. 247/2014 Sb., můžete využít následujících možností (tyto možnosti předpokládají zrušení oprávnění v Evidenci dětských skupin – tj. ukončení existence dětské skupiny dle pokynů na odkazu http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/ukonceni-provozu-detske-skupiny):
  • zápis zařízení péče o děti do rejstříku mateřských škol dle školského zákona (více na https://www.msmt.cz/)
   • Upozorňujeme, že soukromé MŠ mají v prvním roce provozu nárok pouze na základní dotaci ve výši 60% normativu (více podrobností naleznete v zákoně č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením)
  • provoz zařízení péče o děti na základě živnostenského oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb.