Provozuji zařízení péče o děti na základě ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ bez dotace

  • Provoz zařízení péče o děti na základě živnostenského oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb. je i do budoucna nadále možný, ovšem bez nároku na příspěvek ze státního rozpočtu dle novely zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, nepředpokládá se ani možnost podpory z ESF. Příspěvek je tedy podmíněn dodržováním podmínek ohledně kvality služby dle zákona č. 247/2014 Sb., je sledována vazba na trh práce rodičů dítě v dětské skupině (jeslích) a určena maximální výše příspěvku rodičů.
  • V případě zájmu o příspěvek ze státního rozpočtu dle plánované novely zákona máte možnost Vaše zařízení zapsat do Evidence dětských skupin. Více informací k podmínkám pro zápis do Evidence naleznete na odkazu http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php.
  • Podrobnější informace k možnostem financování nově vznikajících dětských skupin naleznete zde.